Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

MISSIE OVER GRENZEN
"alleen samen"

Gezinnen

CNV00042
CNV00041
MD 102660_2_Father And Son Take Pigs To Their New Barn

Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving - een veelgehoorde kreet. Maar wat te doen als gezinnen uit elkaar vallen door armoede? Ouders die afstand doen van hun kinderen, ouders die vertrekken naar het buitenland en kinderen achterlaten bij oma, gebroken gezinnen door ziekte, alcohol of gevangeschap...

Missie over Grenzen wil zoveel mogelijk gezinnen te hulp schieten om deze schrijnende situaties te voorkomen. Zodat gezinnen bij elkaar blijven. Zodat kinderen opgroeien in een thuis en niet een tehuis.

Hieronder ziet u hoe wij dat doen: