Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

MISSIE OVER GRENZEN
"alleen samen"

Data protection and privacy policy

Safe

Deze website wordt gerund door Missie over Grenzen. Wij zullen de gegevens die we over u verzamelen door uw gebruik van deze site, beschermen en privé houden.

Uiteraard vallen links naar externe websites niet onder onze policy.

Email

Wij kunnen de privacy van email verkeer tussen u en ons niet volledig garanderen, omdat die in potentie te lezen zijn voor derden. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor emails die tussen u en ons verloren gaan of door derden worden gelezen.

Persoonlijke informatie

Behalve als u ons bewust persoonlijke informatie verstrekt (zie hieronder), zullen wij geen persoonlijke informatie over bezoekers van deze site verzamelen. Afgezien van het Internet Protocol Adres (de definitie staat onderaan de pagina), die automatisch worden herkend door de webserver (zie definitie onderaan de pagina), en informatie over uw bezoeksessie aan de website zoals de duur van uw verblijf en het type internet browser (zie definitie onderaan de pagina) dat u gebruikt.

Wij gebruiken cookies (zie definitie onderaan de pagina) om gebruikersinformatie over de website te vergarenz zodat we het gebruik ervan kunnen monitoren. Daarnaast gebruiken we ze ook voor de volgende doelen:

  • Om u te faciliteren in het delen van onze pagina's via Social Media zoals Facebook
  • Om u te faciliteren in het becommentariëren van deze pagina's op een webblog

Deze cookies worden alleen ingezet op sommige relevante delen van de website.

Openbaar maken van informatie

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt om een bepaalde service of product van ons te verkrijgen, zal alleen door ons worden gebruikt in relatie tot die service of dat product, of zoals beschreven staat in de voorwaarden van die service of dat product.

Wij kunnen uw informatie gebruiken om u te contacteren rond onze activiteiten en andere producten of diensten van ons of onze andere kantoren. Als u op enig moment uw gegevens uit onze database verwijderd wilt zien, dan kunt u ons een email sturen via info apenstaart missieovergrenzen.be.

Als we door wettelijke instanties worden verplicht om informatie door te geven, dan zullen wij dat doen.

Toestemming

Door deze website te gebruiken geeft u aan dat u op de hoogte bent van deze bepalingen en dat u instemt met het bergaren van informatie zoals dat hierboven beschreven staat.

Definities

Een internet browser  is een programma dat u gebruikt om internet pagina's in te zien.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden aangemaakt als u eze website bezoekt. Ze bevatten unieke, anonieme nummers. Ze worden opgeslagen in de cookie-map op uw harde schijf en zullen niet verlopen aan het einde van uw bezoek.

EenInternet Protocol Adres is een technische standaard die ervoor zorgt dat data tussen twee apparaten kan worden uitgewisseld.

Een webserver is de machine die de webpagina's aan uw computer aflevert op het verzoek van uw internet browser.