Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

MISSIE OVER GRENZEN
"alleen samen"

Sponsorschap

Geef kinderen en gezinnen hoop op een beter toekomst

Wij werken met, en ondersteunen de armste en kwetsbaarste kinderen en gezinnen in Oost Europa. Armoede maakt veel kapot dus ons doel is om een reëel, duurzaam verschil te maken in mensenlevens. Sponsorschap is daar een van de beste manier voor.

Waarom bij ons sponsoren?

  • We hebben nauwe banden met weeshuizen, kerken en lokale en nationale overheden inde landen waar we werken
  • Onze lokale aanwezigheid: onze medewerkers hebben persoonlijke relaties met alle gesponsorde kinderen en gezinnen
  • Onze toezegging om een lange termijn relatie aan te gaan met de kinderen en gezinnen