Deze website maakt gebruik van cookies om ons (anoniem) te informeren over het gebruik van de website. En ook om het u te vergemakkelijken te kunnen posten op uw sociale netwerk site.

MISSIE OVER GRENZEN
"alleen samen"

Wat we doen

CRH 2003-10

Bouwen aan hoop voor gemeenschappen in een armoedespiraal

We werken in Europa's zes armste landen door gezinnen, kinderen en ouderen bij te staan en hen te helpen om zelfvoorzienend te worden. We willen hulp bieden op lange termijn door onze sponsor-programma's, onze kind- en gezinshulp programma's en door onze Ontmoetingscentra.

Hoe gaan we te werk?

We proberen de noden van mensen tegemoet te komen via 5 speerpunten:

  • Geestelijke ontwikkeling
  • Opvoeding
  • Emotionele ondersteuning
  • MateriĆ«le ondesteuning
  • Zelfredzaamheid op de lange termijn

Met ervaring die voortkomt uit 50 jaar werk onder de armsten in Oost Europa, willen we armoede bestrijden door middel van sterke gemeenschapsbanden. We maken het verschil door ons plaatselijke netwerk van meer dan 4000 vrijwilligers, nauwe banden met lokale kerken en uitzonderlijke relaties met lokale en nationale overheden.